Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området avancerad postoperativ smärtlindring och kateterbaserad smärtlindring

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Där patienter vårdas med kateterbaserad smärtbehandling ska ska det alltid finnas lokala riktlinjer och all vårdpersonal ska genomgå utbildning om risker för komplikationer.
  • Där patienter vårdas med kateterbaserad smärtbehandling med pump ska det alltid finnas lokala riktlinjer och den personal som hanterar läkemedelspumparna ska genomgå utbildning.
  • Lokala rutiner ska finnas för om patient ska ha kvarliggande kateter vid epiduralbehandling eller om intermittent blåsövervakning ska ske.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

  • Användningstiden på läkmedelskassetters partikelfilter (byts vanligtvis samtidigt med läkemedelskassett).
Revideringsdatum:
2018-01-24
Manusförfattare:
Johanna Palmqvist, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Srdjan Boljanovic, överläkare, smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Karin Andersson, specialistsjuksköterska, Smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Mia Berg, smärtsjuksköterska, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala