Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Klädregler

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Arbetskläder

Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.

Arbetskläder:

  • Används endast på arbetsplatsen och vid transport mellan olika arbetsplatser.
  • Byts dagligen samt alltid om de förorenats. Tvättas vid minst +60oC i kontrollerad process.
  • Hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Hår

Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned. Om huvudduk används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade under arbetsdräkten. Den ska vara synligt ren.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök krävs hårskydd.

Symbol_mapp.jpg

Smycken, naglar och bandage

  • Ringar, armband eller armbandsur ska inte användas.
  • Naglarna ska vara korta.
  • Konstgjorda naglar eller nagellack ska inte användas. 
  • Bandage, stödskenor eller motsvarande ska inte användas på händer och underarmar.

Handdesinfektionen kan inte utföras med gott resultat om inte ovanstående uppfylls eftersom smittämnen fastnar på och under konstgjort material och inte kan desinfekteras bort.

Örhängen och andra smycken i läkta, piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Ett läkt piercinghål, oavsett var det sitter, utgör ingen påvisad smittrisk. Om hålet är infekterat kan smitta spridas vidare via vårdpersonalens händer.

Mjukgörande kräm används i samband med raster eller efter arbetsdagens slut för att förebygga torra och nariga händer.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök kan det finnas begränsningar utöver ovanstående.

Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2017-08-30
Reviderad av:
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien Region Jönköpings län
Manusförfattare:
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien Region Jönköpings län
Faktagranskare:
Fanny Bergman, Utredare/Hygiensjuksköterska, Enheten för antibiotika och vårdhygien, Folkhälsomyndigheten, Stockholm