Utskrivet 2017-07-22

Till navigering

Klädregler

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Arbetskläder

Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.

Arbetskläder:

  • Tillhandahålls av arbetsgivaren.
  • Används endast på arbetsplatsen.
  • Byts dagligen samt alltid om de förorenats. Tvättas vid minst +60oC i kontrollerad process.
  • Hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Kortärmad ren tröja får användas under arbetsdräkten.

Hår

Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned. Om huvudduk används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade under arbetsdräkten. Den ska vara synligt ren och tvättas regelbundet.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök krävs hårskydd.

Smycken, naglar med mera

  • Ringar, armband eller armbandsur ska inte användas.
  • Naglarna ska vara korta. Konstgjorda naglar eller nagellack ska inte användas.
  • På händer och underarmar ska bandage, stödskenor eller motsvarande inte användas.
  • Mjukgörande kräm används i samband med raster eller efter arbetsdagens slut för att förebygga torra och nariga händer.

Ringar, armband, armbandsur, lösnaglar, konstgjorda naglar, bandage, stödskenor eller motsvarande ska inte användas vid vårdarbete. Handdesinfektionen kan inte utföras med gott resultat eftersom mikroorganismer fastnar på och under dessa och inte kan desinfekteras bort.

Örhängen och andra smycken i läkta, piercade hål kan användas om de inte hänger ner i arbetsfältet. Ett läkt piercinghål, oavsett var det sitter, utgör ingen påvisad smittrisk. Om hålet är infekterat kan smitta spridas via vårdpersonalens händer.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

På vissa arbetsplatser som operationsenhet, sterilteknisk enhet och produktionskök kan det finnas begränsningar utöver ovanstående.

Revideringsdatum:
2016-06-22
Manusförfattare:
Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköping län
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Faktagranskare:
Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska, Smittskyddsenheten Vårdhygien, Region Örebro, Örebro