Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Översikt

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte. (SOSFS 2015:10)

Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner innefattar

  • handhygien
  • användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder 
  • hår, skägg, smycken och bandage på händer.

Nedanstående symbol används i Vårdhandboken där basala hygienrutiner ska tillämpas:

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Revideringsdatum:
2017-08-30
Reviderad av:
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien Region Jönköpings län
Manusförfattare:
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköping län
Faktagranskare:
Fanny Bergman, Utredare/Hygiensjuksköterska, Enheten för antibiotika och vårdhygien, Folkhälsomyndigheten, Stockholm