Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. (SOSFS 2015:10)

Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

Basala hygienrutiner

  • Handhygien - handdesinfektion och handtvätt.
  • Handskar.
  • Skyddskläder till exempel engångs plastförkläde eller skyddsrock bunden till en vård-och omsorgstagare.

Klädregler

  • Arbetskläder.
  • Hår.
  • Smycken, naglar med mera.

 

Nedanstående symbol används i Vårdhandboken där basala hygienrutiner ska tillämpas:

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Revideringsdatum:
2016-06-22
Manusförfattare:
Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköping län
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Faktagranskare:
Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska, Smittskyddsenheten Vårdhygien, Region Örebro, Örebro