Utskrivet 2016-05-26

Till navigering

Översikt

[Basala hygienrutiner och klädregler]

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter överallt där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns en känd smitta eller inte. (SOSFS 2007:19)

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring.

Basala hygienrutiner

  • Handhygien - handdesinfektion och handtvätt
  • Handskar
  • Skyddskläder till exempel engångs plastförkläde eller patientbunden skyddsrock

Klädregler

  • Arbetskläder
  • Hår
  • Smycken, naglar med mera

 

Nedanstående symbol används i Vårdhandboken där basala hygienrutiner ska tillämpas:

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Revideringsdatum:
2015-02-04
Manusförfattare:
Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköping län
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län
Faktagranskare:
Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska, Folkhälsomyndigheten, Stockholm