Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Fantomsensationer

[Benamputation, vård och behandling]

Sensationer från den amputerade delen av benet är något som är mycket vanligt och brukar benämnas fantomsensationer. De kan utgöras av fantomkänsla eller fantomsmärta och det är lämpligt att hålla isär begreppen för denna upplevelse.

Fantomkänsla

Fantomkänsla är en sensation som inte är förknippad med smärta. Patienten upplever att den förlorade kroppsdelen sitter kvar även om det inte känns som en exakt kopia av den. Foten känns till exempel ibland som om den satt i direkt anslutning till stumpen, det vill säga det ställe där benet har amputerats.

Patienten kan känna sensationer som klåda, värme och kyla. Fantomkänsla är något som nästan alla patienter med amputerade ben får uppleva.

Fantomsmärta

Fantomsmärta innebär att patienten känner smärta i den saknade kroppsdelen. Hur många som har dessa smärtor är osäkert eftersom fenomenet ofta sammanblandas med fantomkänsla. Fantomsmärtan är oftast kontinuerlig men det förekommer anfall av krampartad och brännande smärta. Smärtan minskar oftast efterhand men kan i svåra fall vara mycket invalidiserande.

Råd och behandling vid fantomsensationer

  • Informera patienten om fenomenet och tala om att det är vanligt.
  • Lär patienten skilja på fantomkänsla och fantomsmärta.
  • Lär patienten "fantomträning", det vill säga att han eller hon skapar sig en inre bild och rör på den amputerade kroppsdelen. Sedan tränas "fantomet" genom att göra rörelser med den amputerade foten/benet, exempelvis "trampa symaskin", "knipa med tårna". Spegelterapi kan vara ett bra hjälpmedel.
  • Lär patienten medvetandegöra stumpen genom att själv massera den.
  • Kompressionsbehandla stumpen.
  • Värme- eller kylbehandla stumpen.
  • Farmakologisk behandling är en viktig del. Den är svår att genomföra och smärtspecialister är något man bör överväga. Tricykliska antidepressiva kan vara ett bra alternativ.
  • Prova eventuellt elektrisk stimulering via huden (TENS) som blockerar smärtsignaler eller akupunktur.
Revideringsdatum:
2017-02-08
Reviderad av:
Gert-Uno Larsson, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånevård Kryh, Hässleholm-Kristianstad-Ystad
Manusförfattare:
Ulf Henriksson, sjukgymnast, Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Lena Sternving, avdelningschef, Rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Faktagranskare:
Anton Johannesson, ortopedingenjör, Ortopedteknik AB, Centralsjukhuset Kristianstad