Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Översikt

[Benmärgspunktion]

Cristapunktion görs i höftbenskammen.

För att kunna studera benmärgens celler görs en benmärgspunktion. Man punkterar vanligtvis höftbenskammen (cristapunktion) och aspirerar benmärg. Benmärgspunktion kan ge viktig information vid utredning av till exempel blodbrist och andra blodsjukdomar.

Benmärgspunktion kan också utföras i sternum (bröstbenet). Detta är inte så vanligt eftersom det innebär en risk för att organ bakom bröstbenet kan skadas.

Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Veronika Valtersson, läkemedelsansvarig sjuksköterska, Hematologavdelningen Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Manusförfattare:

Christina Johansson, hygiensjuksköterska, Skaraborgs sjukhus, Kärnsjukhuset, Skövde
Eivor Knutsson, vårdlärare, Lövängsgymnasiet, Kärnsjukhuset, Skövde

Faktagranskare:
Per Hörnsten, docent, specialist i hematologi och internmedicin, Hematologimottagningen, Medicincentrum, Örnsköldsvik
Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge