Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Blodprov, venös provtagning]

Denna text gäller även barn

viktigt.gif

Vid all venös provtagning ska stickskyddade produkter användas enligt AFS 2012:7 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, ändringföreskrift AFS 2014:7

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningsrör stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt. Provtagningsrör ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället [1]. Märk rören enligt laboratoriets anvisningar - vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) finns speciella krav vid provtagning för transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning.

viktigt.gif

Att avgöra om blodburen smitta föreligger eller ej är i praktiken omöjligt. Man måste alltid beakta risken att prov kan vara smittförande.

Hantera blod eller blodtillblandade vätskor enligt god hygienisk praxis. Följ rutiner för att skydda dig och din omgivning mot eventuell smitta.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning och märkning av prov.

Förvaring och transport av venösa prover

Hur länge ett provrör kan stå i rumstemperatur utan åtgärd framgår av analyserande laboratoriets föreskrifter. Tiden är beroende av analys och analysmetod.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar från laboratoriet för förvaring och transport.

Revideringsdatum:
2015-04-08
Manusförfattare:
Katarina Skov-Poulsen, leg. biomedicinsk analytiker/laboratorieinstruktör, Kliniskt kemiska laboratoriet, Centrallasarettet Växjö
Faktagranskare:
Eva Mauritzson, leg. biomedicinsk analytiker med specialansvar, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Malmö
Karin Strandberg, specialistläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Malmö