Utskrivet 2018-07-21

Till navigering

Provtagning vid infusion

[Blodprov, venös provtagning]

Denna text gäller även barn

Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges.

Blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker. Detta gäller även om prov tas från extremitet där infusionen inte ges. Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll. [1]  Följande riktlinjer bör följas:

  • Lipidinfusion (fettemulsion) - all blodprovtagning bör undvikas upp till minst 8 timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser. [6]
  • Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera) - provtagning för glukosanalys undviks i minst 1 timme efter avstängd infusion. [6]
  • I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas. [6]
Revideringsdatum:
2017-05-10
Manusförfattare:
Katarina Skov-Poulsen, leg. biomedicinsk analytiker/laboratorieinstruktör, Kliniskt kemiska laboratoriet, Centrallasarettet Växjö
Faktagranskare:
Karin Strandberg, specialistläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Malmö
Fozia Elahi, leg. biomedicinsk analytiker, Labmedicin, Klinisk kemi, Region Skåne, Malmö