Utskrivet 2015-03-27

Till navigering

Tillvägagångssätt

[Blodprov, venös provtagning]

Denna text gäller även barn

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Gör så här:

 1. Desinfektera och lufttorka dina händer.
 2. Ta på dig handskar.
 3. Fäst kanylen i hållaren, om denna inte är förmonterad.
 4. För att vidga kärlen och öka blodflödet kan värme, dock inte över 42oC, användas. Iaktta försiktighet på patienter med nedsatt känsel och på de som av andra skäl inte själva kan bedöma vad som är för varmt.
tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Se tillverkarens bruksanvisning angående hur kanylen ska fästas om den inte är förmonterad.

Välj punktionsställe

Välj i första hand någon av de ytliga vener som finns i mitten av armbågsvecket. Vena mediana cubiti och vena mediana är anatomiskt sett lämpliga val eftersom de båda går över bicipital aponeurosis som ger ett visst skydd för underliggande strukturer såsom nerver och artärer [2]. Det går också bra att använda vener på handryggen.

viktigt.gif

Undvik venpunktion i:

 • Arm på den sida av kroppen där mastektomi har gjorts eftersom operationen kan ha förorsakat lymfstas som påverkar blodets sammansättning [3].
 • Områden med ödem, hematom eller många ärr.
Vener i armbågsvecket och på handryggen.
lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar angående huddesinfektion.

Gör så här:

 1. Placera patientens arm plant eller lätt sluttande nedåt så att ingen reflux kan ske.
 2. Desinfektera punktionsstället - följ lokala anvisningar angående huddesinfektion. Hud som är synligt smutsig bör alltid tvättas och därefter desinfekteras [4]. Vid desinfektion används klorhexidinsprit (5 mg/mL) eller medel med motsvarande effekt. Avvakta inverkningstid 0,5-2 minuter då huden får lufttorka [5].
 3. Applicera eventuell stas. Stasen får sitta åtdragen i högst 1 minut. Om stasen varit åtdragen längre än 1 minut ska den släppas och kan dras åt igen efter 2 minuter.
När blodtrycksmanschett används som stas sätts trycket till 40 mm Hg. När stas används bör den på vuxna placeras 7 till 10 cm över punktionsstället.
viktigt.gif
 • Låt inte stasen sitta åtdragen mer än 1 minut.
 • Muskelarbete som exempelvis upprepade handknytningar får inte förekomma under provtagningen.
 • Mekanisk bearbetning av venen "klappningar" före provtagning ska undvikas.
 • Felaktig provtagning kan orsaka felaktiga analysresultat.

Provtagning

Venpunktion med vacuumrör. Observera att vinkeln mellan kanyl och arm inte ska överstiga 30 grader. Kanylens öppning ska vara helt inne i venen för att undvika hematom.
tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Se tillverkarens bruksanvisning angående hur stickskydd aktiveras.

Gör så här:

 1. Punktera venen med kanylens öppning vänd uppåt.
 2. Du kan sträcka patientens hud vid punktionen genom att sätta ett finger en bit nedanför punktionsstället och dra lite lätt.
 3. Håll kanyl och hållare stadigt genom att stödja din hand mot patientens arm.
 4. För in vacuumröret i hållaren så att rörets kork perforeras och provröret fylls med blod.
 5. Släpp stasen så fort blod kommer ner i röret. Försäkra dig om att patientens hand är öppen och inte knuten när blod kommer.
 6. När röret fyllts tas det bort från hållaren och om flera prov ska tas förs ett nytt in.
 7. Blanda varje rör med tillsats direkt efter att det fyllts.
  • Vänd röret lugnt, minst 5 gånger för hand eller 10 gånger på blodvagga/blandare.
  • Efter provtagningen förvaras provrören stående i rumstemperatur tills de svalnat.
 8. Samtala med patienten under provtagningen, för att avleda rädsla och minska risken för svimning.
 9. När provtagningen är klar: 
  • Ta alltid bort vacuumröret innan kanylen dras ur armen.
  • Dra ut kanylen från punktionsstället. Håll en torr tork beredd vid punktionsstället, men tryck inte förrän kanylen är ute. Kanylskydd (skydd mot stickskador) aktiveras direkt i samband med att kanylen dras ut.
 10. Tryck på punktionsstället med en torr tork och sätt på ett plåster. Plåstret bör sitta kvar i minst 15 minuter. Be gärna patienten trycka på punktionsstället en liten stund, för att minska risken för blåmärke.
 11. Kasta kanylen, eventuellt även hållaren om denna är engångs, i behållare för skärande/stickande smittförande avfall.
lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar angående hantering av använd kanyl respektive hållare.

Ta av dig handskarna.  Desinfektera och lufttorka dina händer. Ange datum och klockslag för provtagning på remissen/beställningen.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se även lokala provtagningsanvisningar angående hur provtagningstid ska anges.

Revideringsdatum:
2013-10-10
Manusförfattare:

Katarina Skov-Poulsen, Leg. biomedicinsk analytiker/Laboratorieinstruktör, Kliniskt kemiska laboratoriet, Centrallasarettet Växjö

Faktagranskare:

Eva Mauritzson, Leg. biomedicinsk analytiker med specialansvar, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Malmö Karin Strandberg, Specialistläkare, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Malmö

Illustratör:

Björn Brinkman, 2B tecknare

Susanne Flodin, Vinna kommunikationsbyrå AB

Dela information

Dela |