Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Femoraliskateter, avlägsnande

[Dialys, hemodialys]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Avlägsnande

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Det är viktigt med noggrann aseptik vid avlägsnande av en femoraliskateter. Använd munskydd/visir för att skydda dig mot stänk.

  1. Avlägsna förbandet och inspektera området runt insticksstället, notera eventuell svullnad och/eller blödning.
  2. Då katetern avlägsnats måste kompression över insticksstället ske tills blödningen har upphört.
  3. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
  4. Sätt på sterilt förband som kan tas bort efter några timmar.
  5. Patienten ordineras sängläge upp till två timmar, beroende på kateterns grovlek.
  6. Inspektera åter insticksstället avseende svullnad eller blödning innan patienten stiger ur sängen.
Revideringsdatum:
2017-12-19
Reviderad av:
Ulla Holm, utbildningssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, M89 dialysen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Manusförfattare:
Lotta Lindblad, utbildningsansvarig sjuksköterska, Dialysavdelningen, Skånes universitetssjukhus, Lund
Faktagranskare:
Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicinska enheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö