Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Rengörings- och desinfektionsmedel

[Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop]

Rengöringsmedel

För den manuella rengöringen ska låglöddrande rengöringsmedel användas. Överflödigt lödder kan hindra vätskekontakten med endoskopets ytor. Använd samma medel för ultraljudsrengöringen som vid den manuella borstningen. Dessa medel ska vara kompatibla med det diskmedel som används i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Används aldehydbaserade medel för desinfektion ska enzymbaserade rengöringsmedel väljas för att förhindra uppkomst av biofilm. Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

Desinfektionsmedel

Perättiksyra (PAA)

Perättiksyra tillhör den kemiska gruppen hydroperoxider. Medlet har korrosiva egenskaper, vilket kan motverkas med ett korrosionsskydd. Medlet har en god desinfektionseffekt. Medlet fixerar inte proteiner och ger därmed inte upphov till biofilm utan löser organiskt material.

Aldehydbaserade medel (glutaraldehyd, ortophtalaldehyd)

Aldehyder är materialkompatibelt samt har en god desinfektionseffekt. Medlet fixerar proteiner och bidrar därmed till att bygga upp biofilm i endoskopets kanaler. För rengöring av endoskop ska enzymbaserat rengöringsmedel användas.

Övriga medel

Kontakta vårdhygienisk expertis för bedömning.

Revideringsdatum:
2017-08-23
Reviderad av:
Aino Kempe, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, NU-sjukvården Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Representant från SEGP, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Manusförfattare:

Arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, Svensk Förening för Vårdhygien och medicinteknisk expertis

Faktagranskare:
Vårdhygien Stockholm