Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Renhetsgrad

[Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop]

Höggradigt rent

Instrument och tillbehör som vid normal användning kommer i beröring med intakta slemhinnor utan att penetrera dem, ska vid användning vara minst höggradigt rena (high level disinfection). Instrument och tillbehör ska hanteras och förvaras så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.

Sterilt

Vid endoskopi ska följande utrustning vara steril

  • tillbehör som penetrerar hud och slemhinna
  • tillbehör som används vid cystoskopi
  • tillbehör, inklusive vattnet, som används vid endoskopisk retrograd kolangio pankreatikografi (ERCP).

Engångstillbehör rekommenderas.

Revideringsdatum:
2017-08-23
Reviderad av:
Aino Kempe, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, NU-sjukvården Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Representant från SEGP, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Manusförfattare:

Arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, Svensk Förening för Vårdhygien och medicinteknisk expertis

Faktagranskare:
Vårdhygien Stockholm