Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Relaterad information

[Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar]

Myndigheten för delaktighet, mfd.se arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

SKL. Hjälpmedel funktionsnedsättning. Stockholm 2016

Socialstyrelsen: Hjälpmedel. Socialstyrelsen har tagit över en rad publikationer sedan Hjälpmedelsinstitutet upphört och webbplatsen stängts (16-05-01).

Tema Hjälpmedel på 1177.se har information om olika hjälpmedel och om hur det går till att få ett hjälpmedel.

Revideringsdatum:
2017-09-14
Reviderad av:
Jessica Isaksson, verksamhetsutvecklare, leg sjukgymnast , Område diagnostik, teknik och service , Region Jämtland Härjedalen
Manusförfattare:

Eva Jöbo, leg.arbetsterapeut, Örebro kommun

Marie Villman, MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Örebro kommun

Faktagranskare:
Eva Fröberg, avdelningschef, Arbetsterapi Akutrehab, Falu lasarett
Linus Nielsen, verksamhetschef, LD Hjälpmedel Dalarna, Borlänge