Utskrivet 2016-04-30

Till navigering

Vid prov för blododling

[Huddesinfektion]

Vid prov för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar [5].

Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) eller desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 30 sekunder och låt lufttorka.

Revideringsdatum:
2015-01-19
Manusförfattare:
Göran Hedin, överläkare, med.dr, magister i smittskydd & vårdhygien, Klin Mikrobiol Lab, Falu lasarett, Falun
Aysel Kulbay, hygiensjuksköterska, magister i smittskydd & vårdhygien, Vårdhygien Stockholms län
Faktagranskare:
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Mette Schewenius, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg