Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Vid prov för blododling

[Huddesinfektion]

Vid prov för blododling är huddesinfektionen mycket viktig och kan inte likställas med den som sker vid prov för klinisk kemi. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar [6].

  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt.
  • Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.
  • Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder och låt lufttorka.

Alternativt medel (vid allergi mot klorhexidin)

Etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande effekt kan användas som något sämre alternativ till klorhexidinsprit vid allergi mot klorhexidin.

Revideringsdatum:
2016-05-24
Manusförfattare:
Göran Hedin, överläkare, med.dr, magister i smittskydd & vårdhygien, Klin Mikrobiol Lab, Falu lasarett, Falun
Aysel Kulbay, hygiensjuksköterska, magister i smittskydd & vårdhygien, Vårdhygien Stockholms län
Faktagranskare:
Berith Carlsson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anette Kullgren, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg