Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Identifikation]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området identifikation

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för registrering av löp- eller reservnummer.
  • Rutin för borttagande av ID-band.
  • Rutin för när ett ID-band med avvikande färg får användas.
Revideringsdatum:
2018-08-17
Reviderad av:
Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Manusförfattare:
Eva Plym Forshell, personuppgiftsombud, Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne
Faktagranskare:
Carita Fallström, jurist, Vårdförbundet