Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Identifikation]

HSLF-FS 2015:15 Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso och sjukvården vid dödsfall. Stockholm: Socialstyrelsen.

HSLF-FS 2016:40 Föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.

SFS 2008:355 Patientdatalagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:363 Förordning om provtagning för hivinfektion. Stockholm: Socialdepartementet.

Revideringsdatum:
2018-08-17
Reviderad av:
Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Manusförfattare:
Eva Plym Forshell, personuppgiftsombud, Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne
Faktagranskare:
Carita Fallström, jurist, Vårdförbundet