Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Åtgärder

[Infektionskänsliga patienter]

Denna text gäller även barn

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Enkelrum med egen toalett och dusch bör erbjudas för att den mycket infektionskänsliga patienten inte ska utsättas för onödig smitta. Patientrummet och patientbunden utrustning bör städas dagligen. Krukväxter och bordsfläkt ska inte förekomma. Filtrerad tilluft för att förebygga smitta med aspergillus kan vara av värde för transplantationspatienter och patienter med lågt antal vita blodkroppar. [1]

Regelbundna åtgärder för att förebygga legionellaväxt i tappställen, vattenkranar samt duschar krävs.

Inga besökare med pågående infektioner.

Patient och besökare påminns om god handhygien:

  • Handtvätt efter toalettbesök och före måltid
  • Handdesinfektion omedelbart före måltid.

Besökare bör inte ta in ytterkläder på vårdrummet. Patienten använder tofflor/inneskor.

Uppmärksamma och åtgärda eventuella skador på hudkostym, slemhinnor eller tänder eftersom dessa kan medföra infektionsrisk.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

I flera regioner finns vårdprogram för patienter som är särskilt infektionskänsliga.

Revideringsdatum:
2018-04-10
Reviderad av:
Carina Hartmann, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län
Manusförfattare:
Ulrika Ransjö, MD docent, f.d. hygienöverläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Yvonne Greitz, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län, Danderyds sjukhus
Faktagranskare:
Astrid Danielsson, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare, Smittskyddsenheten, Falu lasarett, Falun