Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Mjuka, insättning och uttagning

[Kontaktlinser]

viktigt.gif

Mjuka linser är känsliga för uttorkning.

Insättning av mjuka linser

Placera linsen på pekfingret. Kontrollera att linsen är rättvänd.

Bild som visar insättning av mjuk kontaktlins
Be patienten titta uppåt och dra ner det nedre ögonlocket. Lägg linsen på det vita området under iris. Be patienten sluta ögat.

Uttagning av mjuka linser

Bild som visar uttagning av mjuka linser
Be patienten titta uppåt. Dra med ett finger ner linsen.
Bild som visar uttagning av mjuka linser
Placera tumme och pekfinger på linsen. Pressa försiktigt ihop fingrarna så att linsen lossnar. Arbeta varsamt med linsen och se till att den inte viks ihop helt.
Revideringsdatum:
2018-03-09
Reviderad av:
Carina Libert, leg. ögonsjuksköterska, magister i omvårdnad, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
Manusförfattare:
Thord Burström, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Marita Sparrman-Ivarsson, leg. sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Jeanette Källstrand-Eriksson, leg. sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård, lektor i omvårdnad, med. dr. i vårdvetenskap, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad
Illustratör:
Björn Brinkman, 2B Tecknare