Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Rekvisition

[Läkemedelshantering]

Beställning

Beställning får endast göras av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i elektroniskt system eller enligt vårdgivarens riktlinjer och rutiner. På många vårdenheter sköts beställning och påfyllnad av farmaceut eller apotekspersonal enligt fastställda läkemedelssortiment. Till varje elektroniskt beställningssystem finns manualer som ska följas.

Det finns också möjlighet att beställa läkemedel via skriftlig rekvisition. Om skriftlig rekvisition görs ska narkotika (grupp II-III) och teknisk sprit (odenaturerad) rekvireras på särskild blankett som inte får uppta andra läkemedel.

Olika landsting kan ha olika beställningssystem för läkemedel.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för läkemedelsbeställning.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för läkemedelsleveranser.

Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2017-08-28
Reviderad av:
Marianne Segander, sjukhusapotekare, Läkemedelsenheten, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Manusförfattare:
AnnSofie Fyhr, leg. apotekare, Regionalt cancercentrum syd
Faktagranskare:
Monica Bergqvist, leg sjuksköterska, med.dr., universitetsadjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad