Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Översikt

[Lumbalpunktion]

Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling. Insticket görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan fjärde och femte ländkotan.

Bild som visar lumbalpunktion

Lumbalpunktion görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan fjärde och femte ländkotan.

Lumbalpunktion ordineras och utförs av läkare. Uppgifter om punktionen och patientens tillstånd dokumenteras i journalen.

Revideringsdatum:
2018-06-21
Reviderad av:
Michael Jonsson, överläkare, Neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Manusförfattare:
Christina Johansson, hygiensjuksköterska, Skaraborgs sjukhus Skövde
Eivor Knutsson, vårdlärare, Lövängsgymnasiet, Skaraborgs sjukhus Skövde
Faktagranskare:
Mia Furebring, överläkare, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Anne Zachau, överläkare, Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Illustratör:
Susanne Flodin, Illustratör och formgivare, Flodin Fernström Designunit AB