Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Multiresistenta bakterier]

Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan användas för behandling eller profylax.

Viktiga multiresistenta bakterier i Sverige och utomlands [1-2] :

  • MRSA = meticillin-resistenta Staphylococcus aureus
  • VRE = vankomycin- (glykopeptid-) resistenta Enterococcus faecalis eller Enterococcus faecium
  • MRG = multiresistenta gramnegativa tarmbakterier, tillhörande Enterobacteriaceae (främst E. coli och Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas och Acinetobacter. Särskilt viktiga är de som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum som ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) och framför allt ESBLCARBA som medför resistens mot karbapenemer. De ESBL-bildande bakterierna är ofta resistenta mot ett stort antal antibiotikagrupper förutom betalaktamantibiotika.
  • På flera håll i världen utgör multiresistenta tuberkulos-, gonorré-, salmonella och andra diarrébakterier också problem och nu ses exempel på bakterier som inte kan behandlas med något antibiotikum.

MRB är i sig inte mer aggressiv än andra bakteriestammar av samma art, men när de väl föranlett infektion eller kolonisering kan de vara svåra att behandla och eliminera ur vårdmiljöer. MRB blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen, både inom sjukhus och institutioner såsom äldreboenden, rehabiliteringsenheter, behandlingshem med mera. Samhällsförvärvade MRSA och multiresistenta tarmbakterier med ESBL har ökat påtagligt i hela världen, inklusive Sverige det senaste decenniet [1,2].

Vi bör vara speciellt observanta på patienter som fått vård utanför Sverige, liksom på vårdpersonal som har arbetat eller vårdats inom hälso- och sjukvård utanför landet. Detsamma gäller patienter och personal som kommer från vårdmiljöer med känd MRB-problematik inom Sverige.

Revideringsdatum:
2014-12-09
Manusförfattare:
Leif Larsson, hygientekniker, Bakteriologiska laboratoriet, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Christina Åhrén, enhetsöverläkare, docent, Bakteriologiska laboratoriet, Vårdhygien, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Faktagranskare:
Gunnar Kahlmeter, överläkare, professor, Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Centrallasarettet Växjö
Lena Nilsson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Centrallasarettet Växjö