Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Munhälsa]

En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa behöver finnas med som en del av folkhälsoarbetet. I takt med att fler blir allt äldre och behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad ökar även behovet av munvård och en tillfredsställande munhälsa. Genom ett framgångsrikt tandhälsoarbete i Sverige har invånarna ett gott tandstatus vilket har resulterat i att andelen bibehållna egna tänder ökar även högt upp i åldrarna. I Socialstyrelsens rapport från 2014 konstaterades att kvinnor över 85 år i snitt hade 19 egna tänder kvar [1].

Munhälsa hos äldre

De som nu närmar sig ålderdomen tillhör en generation som under sitt liv har fått tillgång till bra tandvård. Många har därför tandtekniska material och tandersättningar i form av lagningar, kronor, broar och implantat. Alla dessa konstruktioner kräver omfattande daglig munvård samt regelbundna kontroller hos tandvården.

Visar bild på en guldkrona och en tand som förlorat sin krona
En guldkrona och en tand som förlorat sin krona, som efter avslutad tandbehandling kommer att få en ny krona.
Bild som visar ett åldrat bett med slitna plastfyllningar, temporära fyllningar ich amalgamfyllningar
Ett åldrat bett som närmast är fullt betandat men med slitna plastfyllningar, temporära fyllningar och amalgamfyllningar.

Äldre personer har en förhöjd risk att drabbas av karies och tandköttsinflammation (gingivit). Detta beror till stor del på muntorrhet på grund av läkemedelsanvändning och svårigheter att själv sköta sin munhygien. Ett annat hot mot tandhälsan hos äldre är om man förlorar kontakten med tandvården. Det är lätt hänt att tandvårdsbesöket prioriteras bort för den som har ett ökat vårdbehov och får använda en stor del av vardagen till att förbereda och genomföra besök hos olika vårdgivare.

Revideringsdatum:
2016-11-24
Manusförfattare:
Anders Lindunger, leg. tandläkare, klinikchef, Folktandvården, Jakobsbergs sjukhus
Pia Skott, med.dr., leg. tandläkare, klinikchef, Folktandvården Stockholms sjukhem, biträdande föreståndare Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Stockholm
Faktagranskare:
Pia Andersson, leg. tandhygienist, docent, biträdande professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad
Inger Wårdh, övertandläkare, docent, universitetslektor i gerodonti, avdelningen för gerodonti, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, Stockholm
Fotograf:
Diggin Larry AB, Stockholm