Utskrivet 2018-02-19

Till navigering

Vikten av en god munhälsa

[Munhälsa]

Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. Många äldre har dessutom flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituation ännu mer komplex, begreppet ´"skör" kan användas för att beskriva äldre personers samlade ohälsa [2,3,4]. En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel med  tilltagande obehag i samband med munvård på grund av skador och sår och därmed en alltmer försämrad munhälsa.

Undersöka behovet av att etablera en tandvårdskontakt

För att få en uppfattning om patientens munhälsa och uppmärksamma vikten av munhälsan är det till stor hjälp att använda sig av tre frågor som tagits fram i samarbete mellan vård, tandvård och närstående:

  • Har du träffat någon tandläkare de senaste två åren?
  • Har du besvär från munnen eller vet du om något som är trasigt i din mun?
  • Är det något du undviker att äta?
Revideringsdatum:
2016-11-24
Manusförfattare:
Anders Lindunger, leg. tandläkare, klinikchef, Folktandvården, Jakobsbergs sjukhus
Pia Skott, med.dr., leg. tandläkare, klinikchef, Folktandvården Stockholms sjukhem, biträdande föreståndare Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Stockholm
Faktagranskare:
Pia Andersson, leg. tandhygienist, docent, biträdande professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad
Inger Wårdh, övertandläkare, docent, universitetslektor i gerodonti, avdelningen för gerodonti, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, Stockholm