Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Översikt

[Nefrostomi]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Bild som visar urinvägarna
Urinvägar

Urinvägarna består av njurar, njurbäcken, urinledare, urinblåsa och urinrör. Njurarna har två huvuduppgifter, att avlägsna slaggprodukter ur blodet samt reglera salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som inte går tillbaka till blodet utsöndrar njurarna i form av urin. Urinen leds normalt via urinledarna (uretärerna), en från varje njure ner till urinblåsan. Varje dygn producerar njurarna 1-2 liter urin. Normalt rymmer urinblåsan cirka 4 deciliter urin.

Vid hinder i urinledaren kan detta efter en tid medföra att njurfunktionen försämras och i sämsta fall upphör. Om hindret sitter i båda urinledarna uppträder urinförgiftning. För att bevara njurens funktion måste urinen ledas ut genom en tunn kateter som läggs in i njurbäckenet och mynnar ut på huden, strax nedanför revbenen så kallad nefrostomi. Nefrostomi kallas ibland också för pyelostomi. Urinen samlas upp i en påse utanför kroppen.[1]

Bild som visar nefrostomi
En nefrostomi anläggs för att avlasta njuren när urinen inte kan rinna ner till urinblåsan [2].

Indikationer

Nefrostomi kan användas

  • för att tillfälligt avlasta njuren vid hinder i urinledaren, till exempel sten, tumör och ärrbildning [4,5]
  • i samband med operation, till exempel perkutan stenextraktion [3,4]
  • vid läkemedelsbehandling för att lösa upp njurstenar via nefrostomi. Även läkemedelsbehandling mot tumörer i övre urinvägarna förekommer. När behovet av nefrostomi har upphört avvecklas denna men i vissa fall behöver man ha kvar nefrostomin permanent [6-11].
Revideringsdatum:
2018-09-14
Reviderad av:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Gun Danielsson, biträdande universitetssjuksköterska, Patientområde Bäckencancer/Urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Manusförfattare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Riitta Ahonen, sjuksköterska, stomiterapeut, Uroterapienheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gun Danielsson, biträdande universitetssjuksköterska, Patientområde Bäckencancer/Urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Åsa Bäärnhielm, vårdenhetschef, Urologen, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Erick Naeselius, enhetsledare, specialistsjuksköterska inom kirurgi, Avd 65, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm