Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Avlägsnande

[PICC-line]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Avlägsnande av en PICC-line utförs aseptiskt och oftast av erfaren legitimerad sjuksköterska eller läkare. Kontrollera alltid först med behandlande läkare. En perifert insatt central venkateter (PICC) kan avlägsnas på grund av komplikationer, utifrån patientens önskemål eller om den inte längre behövs. [37]

Material

 • Engångs platsförkläde eller ren skyddsrock.
 • Rena undersökninghandskar.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL
 • Rena kompresser.
 • Transparent högpermeabelt förband.
 • Om kateterspetsen ska odlas behövs även sterilt omläggningsset, odlingsrör och steril sax.

Tillvägagångssätt

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

 1. Informera patienten.
 2. Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för luftemboli vid avlägsnande av PICC anses mycket låg.
 3. Patienten bör ligga med armen i 90° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas.
 4. Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet.
 5. Desinfektera händerna och ta på undersökningshandskar vid behov.
 6. Avlägsna alla förband.
 7. Tvätta huden vid insticksstället samt runtom med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 8. Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern.
 9. Applicera en torr dubbelvikt kompress och högpermeabelt förband över insticksstället. Ingen kompression är nödvändig. Förbandet kan avlägsnas efter ett par timmar.
 10. Inspektera att kateterspetsen är intakt.
 11. Dokumentera förfarande inklusive hur lätt det var att dra katetern, eventuell kärlspasm och vidtagna åtgärder mot denna samt om katetern var hel och oskadad eller inte.
lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för när och hur kateterspetsen ska odlas.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Vid avlägsnande av permanent fästanordning hänvisas till tillverkarens anvisningar.

Problem att avlägsna PICC-line

Det kan ibland inträffa att PICC-line kateter inte går att avlägsna helt. Forcera då inte avlägsnandet utan applicera värmer på armen och låt patienten slappna av. Om detta inte lyckas, desinfektera insticksstället samt huden runt omkring och täck hela kateter med högpermeablet förband. Be patienten återkomma nästa dag för ett nytt försök. Om PICC-line fortfarande inte går att avlägsna, kontakta PICC-line ansvarig sjuksköterska.

Revideringsdatum:
2018-09-13
Reviderad av:
Anette Grahn, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Linköpings kommun
Christina Ågebrant, leg. sjuksköterska, Behandlingsmottagningen, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Manusförfattare:
Ingrid Andersson, leg. sjuksköterska, Kirurgiavdelning Mag-Tarm Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Anders Larsson, överläkare, Anestesi, Gävle sjukhus