Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Lokala anvisningar

[Sårbehandling]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sårbehandling

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Övergripande sårrengöringsmetoder där verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska besluta om, hur och när steril eller ren rutin ska tillämpas för olika typer av sår.
  • Omläggningsrutiner för olika typer av sår.
Revideringsdatum:
2016-07-04
Reviderad av:
Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm
Manusförfattare:

Christina Lindholm, med.dr, professor, Sophiahemmet Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Faktagranskare:
Ami Hommel, klinisk lektor, dr med.vet., Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund