Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Sonder, inläggning och skötsel]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sonder, inläggning och skötsel

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hur märkning ska gå till: Vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras.
  • Provtagning av ventrikelvätska, ventrikeltömning och ventrikelsköljning.
Revideringsdatum:
2018-07-19
Reviderad av:

Kai Knudsen, överläkare, universitetslektor, anestesikliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Manusförfattare:

Anette Bolinder, leg sjuksköterska, vårdutvecklare, Sollentuna Hemtjänst med Omsorg, Sollentuna

Karina Bodin, leg sjuksköterska, uppdragsstrateg, Äldrekontoret, Uppsala kommun

Lena Åkerlind, leg sjuksköterska, Thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Nationella Vårdhandboksrådet