Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Övre luftvägar

[Sugning av luftvägar]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga ovanför struphuvudet. Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv.

Bild som visar övre luftvägar
Övre luftvägar
viktigt.gif

Var försiktig vid sugning i svalg, eftersom det alltid finns risk för att utlösa en vagusreflex som kan framkalla låg puls, illamående och eventuellt kräkning. Trakealsugning via näsa och mun hos icke intuberade patienter är principiellt kontraindicerad vid ansikts- och skallskador.

Tillvägagångssätt

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Visir eller skyddsglasögon i kombination med munskydd kan användas som stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luftvägssekret.

  • Sugkraften ska vara max 10 kPa (=0,10 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre.
  • Sug först i munhålan, under tungan, mellan kinden och tandraden och i svalget.
  • Om det är svårt att suga via munnen suger man via näsan men använd då en tunnare sugkateter, gärna med böjd spets. För in sugkatetern längs näshålans golv.
  • Sug så kort tid som möjligt, högst 5-10 sekunder.
  • Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen.
  • Spola igenom sugslangen med kranvatten från sugkoppen.
Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
Illustratör:
Susanne Flodin, Illustratör och formgivare, Flodin Fernström Designunit AB