Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Transfusion av blodkomponenter]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området transfusion av blodkomponenter

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • märkning av provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll.
  • rutiner efter avslutad transfusion.
Revideringsdatum:
2017-07-14
Reviderad av:
Lars Skagerlind, leg. sjuksköterska, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Manusförfattare:
Lillemor Eliasson, leg. sjuksköterska och transplantationskoordinator, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Ewa Lassén, överläkare, Transfusionsmedicin/Blodcentralen, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå