• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Ansvar och regelverk

Patientens rättsliga ställning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Lagstiftning

  Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter och är därmed en så kallad skyldighetslagstiftning, det vill säga det framgår indirekt av lagtexten vad patienten kan förvänta sig av vården. En rättighetslagstiftning har övervägts.

 • Nationella vårdgarantin

  En för landet gemensam vårdgaranti infördes från och med den 1 november 2005. Målet med vårdgarantin är att öka tillgängligheten till planerad vård samt att avveckla köer och väntetider.

 • Vårdpersonalens skyldigheter

  Reglerna om vårdpersonalens skyldigheter finns samlade i sjätte kapitlet i patientsäkerhetslagen (PSL) och gäller all hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med reglerna är att värna om patientsäkerheten, stärka patientens medinflytande och främja kvaliteten i vården.

 • Om patienten inte är nöjd

  Den patient som är missnöjd med vården eller som har skadats i samband med denna kan vända sig till patientnämnden/förtroendenämnden, patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tidigare vände sig patienter med klagomål på vården till Socialstyrelsen men sedan den 1 juni 2013 hanteras klagomål av IVO.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om patientens rättsliga ställning.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om patientens rättsliga ställning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom patientens rättsliga ställning.

Till toppen av sidan