Vårdhandboken

Välkommen till Vårdhandboken

Aktuell information om Vårdhandboken

 • 1177 för vårdpersonal

  Information och nationella kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

 • Nytt och reviderat innehåll

  Här hittar du de senaste uppdateringarna i Vårdhandboken. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet.

 • Rikshandboken i barnhälsovård

  Ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården.

 • Vård och bemötande vid psykisk ohälsa

  Nu finns ett avsnitt om vård och bemötande vid psykisk ohälsa.

 • Filmer om sugning av luftvägar

  Nu finns filmer om sugdjup, sugkraft samt sugning via trakealkanyl och laryngostoma.

 • Klinisk träning och simulering

  Kliniska träningscenter har utrustning och miljöer för praktisk färdighetsträning och simulering.

 • Sårbehandling

  Varför är sårrengöring så viktig och hur behandlas olika typer av sår?

 • Bemötande i vård och omsorg

  Verksamheter och vårdpersonal ska värna om människans välbefinnande, värdighet och respekten för alla människors lika värde.

 • Anhöriga och närstående

  Här finns information för och om anhöriga och närstående.

 • Alla ämnen A-Ö

  Här har vi listat Vårdhandbokens samtliga ämnen i bokstavsordning A-Ö.

 • Influensa

  Influensa orsakas av virus och är vanligt under vinterhalvåret. Torr och kall luft underlättar spridningen. Vissa personer har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid influensa, exempelvis personer med försämrad hostkraft och sekretstagnation.

 • Gastroenterit

  Virusorsakade infektioner i magtarmkanalen är ett betydande problem inom vården.

 • Aktuellt om covid-19

  Här har vi samlat länkar till information om covid-19 från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

 • Nyhetsbrev

  Prenumerera på Vårdhandbokens nyhetsbrev för att få information om vilka ämnen som är reviderade. Är du inte redan prenumerant kan du registrera dig här.

 • Vårdhandboken i mobilen

  När du använder Vårdhandboken behövs ingen app eftersom webbsidan anpassas till skärmstorleken. Läs mer om vilka webbläsare som rekommenderas.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper finns i cirka 80 ämnen som komplement till texterna. Här kan du se vilka test som finns.

 • Enkät om Vårdhandboken

  Vi vill veta vad du tycker om Vårdhandboken.se. Besvara vår enkät och hjälp oss att utveckla Vårdhandboken ytterligare. Klicka här för att komma vidare.

 • Världsblodgivardagen

  Den 14 juni är det Världsblodgivardagen! Varje år uppmärksammar WHO dagen på olika sätt. Läs mer om årets kampanj här.

 • Världshepatitdagen

  Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28/7 till World Hepatitis Day, en årligen återkommande global dag då fokus riktas mot hepatit som ett folkhälsoproblem i världen.

 • Vårdhandboken frågar

  Här hittar du tidigare frågor och svar som funnits publicerade på startsidan.

 • Påverka nyhetsbrevet

  Har du förslag på annat innehåll än information om nyreviderade ämnen? Innehållet ska ha förankring i Vårdhandboken. Skicka dina förslag via kontaktformuläret.

 • Enkät om sökfunktionen

  Vill du delta i en enkätundersökning om sökfunktionen på vårdhandboken.se? Läs mer här

 • Handhygiendagen 5 maj

  Den 5 maj är WHO:s årliga globala handhygiendag. Läs mer om handhygien och basala hygienrutiner här.

 • Nu är det sommar!

  Ska du handleda ny kollega eller vikarie? En god introduktion lägger grunden till att medarbetare kan göra ett bra jobb. Här kan du läsa om arbetssätt och ansvar.

 • Patientsäkerhetsdagen

  Årets tema för WHO-dagen den 17/9 är "Patienten som medskapare för en säker vård".

 • Världsdagen för psykisk hälsa den 10/10

  Kunskapsstöd om psykisk hälsa finns hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Donationsveckan 6-12/11

  Läs mer om organ- och vävnadsdonation i Vårdhandboken och hos Socialstyrelsen.

 • Fokus trycksår

  Läs mer om trycksår i Vårdhandboken och i Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Tuberkulos - World TB Day

  Vi uppmärksammar WHO:s World TB Day den 24 mars - en årligen återkommande temadag om tuberkulos.

Vårdhandboken frågar

På vilket sätt bör den rådgivande personen inleda samtalet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt?

Enkätsvarsalternativ

Mer i Vårdhandboken

Mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Aktuell produktion

Här finns information om vilka av Vårdhandbokens texter som just nu är under revidering.

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper finns i cirka 80 ämnen som komplement till texterna i Vårdhandboken. Här kan du se vilka test som finns.

Månadens mest besökta sidor

Blodtrycksmätning, manuell - Översikt

Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket i de centrala kärlen när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan. När hjärtat vilar är trycket i kärlen som lägst och kallas för diastoliskt blodtryck.

Intramuskulär, im

Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterade. Läs alltid noga i Fass innan du administrerar läkemedel.

Pulspalpation, pulsmätning - Översikt

Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna. Lättast är det att palpera pulsen där den ligger centralt och/eller om kärlet är grovt.

KAD, man - inklusive film

Använd inte gel med tillsats av desinfektionsmedel om det ska tas prov för urinodling i samband med kateteriseringen.

Till toppen av sidan