• Du har valt: Skåne
Lymfödem, vård och behandling

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom lymfödem, vård och behandling. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Hur definieras lymfödem?
Varför uppstår lymfödem?
Förutom vävnadsförändringar på grund av lymfödemet samt nybildning av fettvävnad finns förhöjd risk för vilken komplikation?
Hur mycket lymfa förs normalt till blodbanan per dygn?
Vad innebär det att transportbehovet är högre än transportkapaciteten?
Vilken är en av de största orsakerna till sekundära lymfödem i världen?
Vad är utmärkande vid såväl primära som sekundära lymfödem?
Ödemminskning vid högläge eller på natten – tyder på vilket stadium?
Vad ingår i de objektiva mått som primärt används vid utredning av lymfödem?
Vilket är målet med behandlingen av lymfödem?
Vilken är den mest effektiva lymfödemreducerande behandlingen ensamt eller i kombination?
Vilket påstående stämmer?
När övervägs kirurgisk behandling i form av fettsugning?
Till toppen av sidan