• Du har valt: Skåne

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Tuberkulos - Översikt

  Tuberkulos orsakas av Mykobakterium tuberkulosis eller bovis. Sjukdomen ingår i smittskyddslagen bland de så kallade allmänfarliga sjukdomarna och ska anmälas till Smittskyddsläkaren. Under flera år har antalet diagnostiserade fall av tuberkulos i Sverige legat på omkring 500 fall/år, varav många är icke-smittsamma.

 • Smittvägar och vårdrutiner

  Tuberkulos kan smitta genom inandning av bakterier via droppar i luften om man kommer i nära kontakt med en hostande person med aktiv tuberkulos. Patient som har tuberkulos i luftvägarna och hosta ska i väntan på utredningssvar bedömas som smittsam och vårdas därefter.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om tuberkulos.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom ämnet Tuberkulos. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan