• Du har valt: Skåne
Delegering och ansvar

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området delegering och ansvar
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner som säkerställer personalens möjlighet att utföra tilldelade arbetsuppgifter.
  • Systematiskt avvikelsehanteringssystem.
  • Rutiner och förutsättningar för att sjuksköterska ska genomföra klinisk yttre undersökning vid förväntade dödsfall.

Dessa ska finnas i enhetens kvalitetssystem.

Till toppen av sidan