• Du har valt: Skåne
Delegering och ansvar

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom delegering och ansvar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vem representerar vårdgivaren?
Hur organiserar vårdgivaren verksamheten när all personal inte är formellt kompetent och det är fråga om att utföra medicinska arbetsuppgifter?
Vad är en patientnämnd?
Om det inträffat en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig vårdskada för patienten vad har då vårdgivaren för skyldighet?
En undersköterska har arbetat 10 år på urologmottagning på sjukhus med bland annat katetersättning som arbetsuppgift. Vad gäller för att fortsätta med denna arbetsuppgift efter byte till ny arbetsplats inom kommunens hemtjänst?
Omvårdnadspersonal som inte har formell kompetens kan ändå utföra specifika medicinska arbetsuppgifter om de fått delegering. Vem ansvarar för att arbetsuppgiften utförs korrekt?
Vad innebär det att vara reellt kompetent?
Hur bedömer man arbetsuppgifter för omsorgs- eller vårdpersonal som omfattar normala funktioner hos en individ?
Vad gäller om någon som saknar såväl formell som reell kompetens biträder legitimerad personal vid en avancerad undersökning eller behandling?
Till toppen av sidan