• Du har valt: Skåne
Sonder, inläggning och skötsel

Film om tillvägagångssätt vid sondinläggning

Här kan du se en film om tillvägagångssätt vid sondinläggning. Filmerna visas i tjänsten Mediaflow och har berättarröst samt textning. Om du inte kan se filmerna, kontakta din lokala IT support.

Tillägg till filmen

För särskilda riskgrupper som barn, patienter med sänkt vakenhetsgrad, medvetslösa, neurologiska bortfallsymtom som vid stroke eller avancerad parkinsonism, kan läget kontrolleras med kontroll av pH-värde på ventrikelaspirat (magsaft). Vid korrekt position i ventrikeln (surt maginnehåll) ska pH-värdet vara 4 eller lägre. Vid surt pH-värde sker ett färgomslag av lackmuspappret till rött. I osäkra fall bör sondläget kontrolleras med röntgen.

Läs mer om tillvägagångssätt vid sondinläggning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan