• Du har valt: Skåne
Subkutan venport

Blodprov och blododling

Blodprov via subkutan venport

Subkutan venport kan med fördel användas för provtagning för att undvika onödiga stick. Dessutom minskar risken för att provsvar ska bli felaktiga på grund av hemolys.

Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta. 

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Iordningställ provtagningsmaterial.
 5. Lägg patienten i planläge om hen tolererar detta alternativt sänk huvudändan.
 6. Desinfektera händer och underarmar.
 7. Ta på rena skyddshandskar.
 8. Desinfektera injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 15 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 9. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 10. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras som "slask".
 11. Ta ordinerade blodprover.
 12. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter.
 13. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 14. Spola subkutan venport med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för vuxna. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Byt injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran (se texten om omläggning) om dessa inte kan spolas helt rena.
 15. Desinfektera händer och underarmar.
 16. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller mottagande laboratoriums anvisning kan finnas angående

 • provtagning ur subkutan venport gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma
 • provtagning ur subkutan venport gällande koagulationsanalyser då heparinlås används.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Blododling via subkutan venport

Blododling ur subkutan venport tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid misstanke om kateterrelaterad infektion.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt (inom 15 minuter) både perifert och ur subkutan venport [1]. Detta kallas parad blododling eller blododling med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod draget ur subkutan venport vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i perifer blododling [1,14] . Vid flerlumen-subkutan-venport bör prov tas ur varje skänkel.

Utförande

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och underarmar.
 3. Ta på engångs plastförkläde eller ren skyddsrock.
 4. Iordningställ provtagningsmaterial.
 5. Lägg patienten i planläge om hen tolererar detta alternativt sänk huvudändan.
 6. Desinfektera händer och underarmar.
 7. Ta på rena skyddshandskar.
 8. Desinfektera injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 15 sekunder. Låt därefter lufttorka.
 9. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder och låt lufttorka.
 10. Koppla provtagningsmaterial. Öppna klämma/trevägskran.
 11. Slaskrör tas enligt lokal anvisning. Observera att man vill fånga eventuell bakterietillväxt i katetersystemet, varför man inte spolar igenom systemet med Natriumklorid innan provtagningen.
 12. Ta ordinerade blododlingar, den aeroba först.
 13. Till barn kan, endast på läkarordination, i vissa fall "slaskblodet" ges tillbaka inom ett par minuter.
 14. Mellan provtagning/spolning stängs klämma/trevägskran.
 15. Spola subkutan venport med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för vuxna. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Byt injektionsmembran/trevägskran med injektionsmembran (se texten om omläggning) om dessa inte kan spolas helt rena.
 16. Desinfektera händer och underarmar.
 17. Dokumentera.

Lokala anvisningar eller anvisningar från mottagande laboratorium kan finnas angående

 • val av desinfektionsmedel
 • rutiner för slaskrör för blododling tagen ur subkutan venport
 • vätskerestriktion till vissa barn.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan