• Du har valt: Skåne
Thoraxdränage

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området thoraxdränage

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Andningsteknik vid borttagande av pleuradränage.
  • Användning av ultraljud vid inläggning av pleuradränage.
  • Andningsträning under pågående dränagebehandling samt efter avvecklat dränage.
  • Avveckling av pleuradränage.
  • Byte av dränagesystem/caniseter.
  • Kassering av dränagebehållare vid byte eller borttagning av dränage.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan