• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Bemötande inom vård och omsorg.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om basala hygienrutiner och klädregler.

Lokala anvisningar och rutiner kan finnas för rengöring av tvättkärl.

Tvätt av underlivet ska ske i samråd med patienten, där patientens egna förmågor tas tillvara men där personalen hjälper till då det behövs. Hjälp med tvätt av underlivet kan upplevas som obehagligt och hör nära ihop med värdighet, där bibehållen integritet är av högsta vikt.

I olika kulturer kan det finnas olikheter om hur underlivshygien ska genomföras. Det kan till exempel vara viktigt att bli hjälpt av en person av samma kön eller att tvätta sig i rinnande vatten efter varje toalettbesök. Det är därför viktigt att fråga patienten om deras önskemål, så att en så personcentrerad vård som möjligt uppnås. Observera att män och kvinnor kan vara omskurna. Det innebär för män att de saknar förhud. Kvinnor kan vara utan hela eller delar av blygdläppar och/eller klitoris och de stora blygdläpparna kan även vara ihopsydda. Länkar för vidare läsning om omskärelse av könsorgan finns på sidan Relaterad information.

Var observant på personer med kognitiv nedsättning som kan säga att de genomfört nedre hygien men inte gjort det. Säkerställ diskret att nedre hygien är genomförd genom att till exempel undersöka att underkläder bytts och ligger i tvättkorgen, eller i dialog med annan vårdpersonal eller närstående undersöka när dusch och kontroll av huden utförts.

  1. Förbered noga genom att ta fram det material som behövs, exempelvis handduk, hygienprodukter och underlägg. Det finns oftast ett speciellt kärl för övre tvätt och ett annat för underlivshygien. Se till att tvättkärl är rena innan användning. Rengör vid behov enligt lokal rutin eller enligt tillverkarens instruktioner. Använd plastat underlägg under patienten för att inte blöta ner i sängen.
  2. Be patienten hålla ihop hälarna och låta knäna falla utåt om möjligt.
  3. Tvätta med ljummet vatten. Tänk på att vattnet snabbt blir kallt när patienten tvättas med tvättlapp. Tvättkräm eller intimolja är att föredra framför tvål, då tvål torkar ut huden och gör att PH-balansen i underlivet rubbas.
  4. Ta en ny tvättlapp varje gång tvättlappen ska doppas i tvättkärlet så att vattnet behålls rent. Fuktade engångstvättlappar eller tvättkräm/intimolja som inte behöver sköljas bort kan med fördel användas.
  5. Män: Dra tillbaka patientens förhud. Tvätta ollonet och där förhuden fäster. Tvätta därefter penisskaftet från toppen ner mot basen. Efter tvätt ska förhuden dras fram över ollonet igen. Pungen tvättas från penisbasen nedåt mot analöppningen. Avsluta med att tvätta patientens ljumskar. Badda med torr handduk.
  6. Kvinnor: Kvinnor tvättas framifrån och bakåt och inifrån och ut, för att undvika att föra bakterier mot urinröret. Börja med att tvätta vid urinröret och slidöppningen. Fortsätt med blygdläpparnas veck försiktigt och avsluta med att tvätta patientens ljumskar. Badda med torr handduk.
  7. Be patienten lägga sig på sidan och erbjud hjälp vid behov. Börja med att tvätta ryggen, skinkorna och avsluta med ändtarmsöppningen. Badda med torr handduk. Det är särskilt viktigt i hudveck.
  8. Byt handdukar som används till underlivstvätt vid varje tvätt. I hemmet görs detta i samråd med patienten.
  9. Rengör tvättkärlet enligt tillverkarens instruktioner eller enligt lokal rutin.
  10. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan