• Du har valt: Skåne
Sårbehandling

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilka av nedanstående faktorer är läkningshämmande?
Vad bör du tänka på vid sårodling?
Vad är biofilm?
Vem fattar principbeslut när det gäller övergripande sårrengöringsmetoder?
Vad innebär steril rutin?
Vad ska man tänka på vid rengöring av sår?
Vilket instrument är vanligast vid upprensning av venösa bensår?
Vilka sårtyper ska normalt inte sutureras?
Vilken storlek på kompressionsförband ska du använda kring fot-ankelområdet?
Vid vilken tillfällen använder du dig av kortsträcksbinda?
Vid vilka tillfällen använder man sig av flatstickade strumpor?
Till toppen av sidan