• Du har valt: Skåne
Transfusion av blodkomponenter

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom transfusion av blodkomponenter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken blodprodukt är vanlig att transfundera vid bland annat tumörrelaterad anemi?
Vem får utföra transfusioner?
Vad är en autolog transfusion?
Vad skiljer blodkomponenten färskfryst plasma från flytande plasma?
Om blodgruppering redan finns, vilken ytterligare provtagning ska utföras vid beställning av erytrocytkoncentrat?
Noggrann identitetskontroll ska utföras vid provtagningen. När ska provröret identitetmärkas?
Remissen fylls i med obligatoriska uppgifter. Vad ska ytterligare fyllas i på remissen efter provtagningen?
Vad gäller angående provtagning vid beställning av trombocytkoncentrat och plasma?
Trombocytkoncentrat lagras under kontinuerlig vaggning. Vilken temperatur ska det vara under lagringen?
Inom vilken tidsgräns bör erytrocytkoncentrat ha transfunderats från att ha tagits ur kylförvaring?
Vad gäller angående blodkomponentens temperatur vid en enstaka transfusion?
Under hur lång tid bör trombocytkoncentrat ges efter det att hänsyn till kroppsyta och hjärtkapacitet tagits?
Transfusion ges endast efter läkarordination. Vilka kontroller måste utföras rutinmässigt före transfusionen startar?
Vad görs primärt vid en transfusionreaktion?
Vad sker med blodpåsen och aggregatet efter avslutad transfusion?
Vad kan en akut hemolytisk transfusionsreaktion bero på?
Till toppen av sidan