• Du har valt: Skåne
Smitta och smittspridning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom smitta och smittspridning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken är den vanligaste smittvägen i vården?
På vilket sätt skiljer sig indirekt kontaktsmitta från direkt kontaktsmitta?
Vad kallas det när en dusch av tunga droppar från nysning faller genom luften och hamnar till exempel på ett dörrhandtag och sedan förs vidare till en annan person?
Vad innebär det att vissa smittämnen är luftburna genom aerosol?
Vilken typ av smitta är hepatit C exempel på?
Hur överförs huvudsakligen smitta vid impetigo och herpes?
Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner?
Vid vilket av följande tillstånd bör enkelrum med luftsluss användas som vårdrum?
Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket av nedanstående alternativ är korrekt?
Till toppen av sidan