• Du har valt: Skåne
Smitta och smittspridning

Smitta och smittspridning - Översikt

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, till både patienter och personal. Smittspridning kan ske både från sjuka personer och från de som är friska smittbärare. Personer med nedsatt immunförsvar är de som löper störst risk att drabbas av infektioner.

För att förebygga smittspridning behövs kunskaper om smittämnen och smittvägar liksom om basala hygienrutiner och klädregler. God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner i vård och omsorg. Dessutom krävs kunskaper om städning och rengöring, desinfektion, hantering av smittförande avfall och skyddsutrustning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan