• Du har valt: Uppsala län

1177. Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

En ny hälso- och sjukvårdslag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Socialstyrelsen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Försäkringskassan. Om du rest utomlands och blivit akut sjuk.

HSLF-FS 2019:19. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med mera. Meddelandeblad nr 1/2020. Stockholm: Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år, meddelandeblad nr 4/2010. Socialstyrelsen.

Information om patientlagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inspektionen får vård och omsorg (IVO).

Integritetsskyddsmyndigheten.

Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsverket.

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

Nationell vägledning: Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.

Planerad vård utomlands. Försäkringskassan.

Socialstyrelsen.

Tillgänglighet i vården, vårdgaranti. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Till toppen av sidan