• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sekretess - Översikt

  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården.

 • Regler för hälso- och sjukvården och tandvården

  Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga hälso- och sjukvården om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut, om det inte är helt klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående lider men (25 kap 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

 • Sekretessbelagda uppgifter

  Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Huvudregeln är att en menprövning ska göras innan uppgifter om en patient får lämnas ut.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sekretess.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom sekretess.

Till toppen av sidan