• Du har valt: Uppsala län
Samverkan och kommunikation

Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering - Översikt

  Försäkringsmedicin är ett arbetsfält mellan sjukvård och olika försäkringar, både allmänna som regleras av staten och privata som regleras via avtal.

 • Hälso-och sjukvårdens uppdrag

  Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att i samråd med patienten ge god vård och behandling samt att bidra till att patienten får adekvat stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

 • Individuellt stöd

  Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att välja bemötande och åtgärder som stärker individens egen förmåga. Det kan exempelvis handla om att stödja individen i att formulera och sätta upp realistiska mål utifrån sina förutsättningar i arbetslivet.

 • Samverka och samordna internt

  Koordinering inom sjukskrivning och rehabilitering innebär i huvudsak samordning av processen inom den egna vårdenheten (vårdcentral eller specialistvård) samt att främja arbetet med att bygga upp kanaler och samarbete med andra vårdenheter, arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan.

 • Samverka externt

  Det är myndigheternas ansvar, och inte individens, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra. Tre förutsättningar är grundläggande för en lyckad rehabiliteringsprocess.

 • Rehabstöd och Intygsstatistik

  Rehabstöd är ett IT-verktyg/applikation för att stödja dig som arbetar med att koordinera rehabiliteringsinsatser för patienter som är sjukskrivna.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

Till toppen av sidan