• Du har valt: Uppsala län
Dialys

Dialys, peritonealdialys

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Dialys, peritonealdialys - Översikt

  Dialys innebär att man på konstgjord väg renar blodet från slaggprodukter, tar bort överflödig vätska samt reglerar elektrolyter, framför allt kalium och natrium.

 • Inläggning av kateter för peritonealdialys

  Ingreppet utförs oftast på en operationssal av en läkare som är väl förtrogen med tekniken.

 • Omläggning

  Kateterutgången bör skyddas med ett förband. Förbandet byts vanligtvis 1-2 gånger i veckan och efter dusch.

 • Omvårdnad

  Patienter som har valt PD-behandling får undervisning i hur dialysen fungerar, hur den ska skötas och vad man bör iaktta. Patienten är ofta expert på sin egen vård och är då en resurs även för sjukvårdspersonal som inte är så insatt i peritonealdialys.

 • Komplikationer

  Symtom på övervätskning kan vara •viktökning •blodtrycksstegring •ödem •rethosta •andningspåverkan.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om dialys, peritonealdialys.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper om peritonealdialys. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan