• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Thoraxdränage - Översikt

  En patient kan behöva thoraxdränage på grund av spontan eller traumatisk skada i thorax samt efter genomgången kirurgi i thorax.

 • Förberedelser

  Det är viktigt att informera patienten om vad som ska ske och varför personen är i behov av pleuradränage. Förklara hur ingreppet går till och hur det kan kännas.

 • Inläggning av pleuradränage

  Inläggning av pleuradränage utförs med aseptisk teknik, vilket innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

 • Övervakning, behandlingstid och avveckling

  Patienten övervakas med rutinmässig omvårdnad, det vill säga kontroller av andning, saturation, puls, blodtryck, andningsdjup (smärta) och vakenhet.

 • Komplikationer

  En komplikation som kan uppkomma i samband med pneumothorax är subkutant emfysem, det vill säga luft som sprider sig i underhudsfettet. Tillståndet är ofarligt och försvinner efter ett par dagars dränagebehandling.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om thoraxdränage.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan