• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Lumbalpunktion - Översikt

  Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling.

 • Förberedelser

  Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer. Det är viktigt att ta reda på om patienten har frågor eller funderingar inför punktionen.

 • Tillvägagångssätt

  Tillvägagångssätten kan skilja sig något åt beroende på i vilket syfte punktionen utförs. Hänsyn tas till lokala rutiner. Sterila handskar bör användas av utföraren.

 • Film om tillvägagångssätt vid lumbalpunktion

  Här kan du se en film som visar tillvägagångssättet vid lumbalpunktion i sittande ställning. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Efter lumbalpunktion

  Tryck med en kompress över punktionsstället efter ingreppet och sätt på förband eller plåster. Läkare ordinerar om och hur länge patienten ska ligga i planläge efter undersökningen.

 • Lokala anvisningar

  Inom området lumbalpunktion kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för provtagning enligt respektive laboratorium angående:

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om lumbalpunktion.

Till toppen av sidan