• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
EKG

Relaterad information

Goldberger A, Goldberger Z, Shvilkin A. Goldberger's Clinical Electrocardiography. A Simplified Approach. 9th ed. Elsevier; 2017

Goldschlager N, Goldman MJ, Goldman MJ. Principles of clinical electrocardiography. 13th ed. Norwalk, Conn.: Appleton & Lange; 1989.

Jern S, Jern H. Klinisk EKG-diagnostik 2.0. Ljungskile: Sverker Jern utbildning; 2012.

Jorfeldt L, Pahlm O. EKG: grunder, handledning vid tolkning och 101 kliniska fall. 1. uppl. Studentlitteratur; 2011.

Lind Y, Lind L. EKG-boken. 1. uppl. Stockholm: Liber; 2010.

Schamroth L. The disorders of cardiac rhythm. 2nd ed. Oxford, 1980.

Lästips vid andra specialmetoder inom elektrokardiografi

Pahlm O, Sörnmo L. Elektrokardiologi: klinik och teknik. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Persson J, Stagmo M. Perssons kardiologi: Hjärtsjukdomar hos vuxna. 7 uppl. Studentlitteratur 2014.

Film

Film som visar koppling av EKG samt ett exempel på hur en EKG-apparat hanteras. Informationsstab, Västerbottens läns landsting. Använd lösenordet: fyslabnus (film visas i Vimeo)

Till toppen av sidan