• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Nasofarynxodling - Översikt

  Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget (orofarynx), som domineras av halsmandlarna och tungans bakre delar. I nasofarynx mynnar örontrumpeten lateralt på båda sidor.

 • Infektioner och odling

  Övre luftvägsinfektioner orsakas huvudsakligen av virus. Ibland kan bakterier som koloniserar luftvägarna utnyttja en sådan infektion och ge upphov till en bakteriell sekundärinfektion. Oavsett om det är ett virus eller en bakterie så leder infektionen till att luftvägarnas slemhinnor blir inflammerade.

 • Molekylärbiologisk påvisning av luftvägspatogener

  Molekylärbiologisk analys av luftvägspatogener kan göras med PCR (polymerase-chain-reaction) eller annan molekylär amplifieringsmetod på prov från nasofarynxsekret. Provtagningsproceduren uförs på samma sätt som vid nasofarynxodling men transportmediet är ofta ett annat än vid odling.

 • Tillvägagångssätt

  Nasofarynxodling tas med mjuk, tunn, böjlig pinne med liten topp. Val av provrör ska ske enligt det analyserande laboratoriets provtagningsanvisningar.

 • Komplikationer

  Lokal smärta kan förekomma i samband med införandet av odlingspinnen och/eller vid snurrandet av pinnen i nasofarynx. Besvären går ofta över men en viss förkylningskänsla som kan kvarstå något dygn efter provtagningen.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nasofarynxodling.

Till toppen av sidan